Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, GERMANSVIGAFRUIT S.L. tractarà de forma automàtica les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta la Web.

Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret a l’oblit d’una forma gratuïta. Per a això cal que vostè mateix o a través de la persona legalment autoritzada aporti els següents documents a GERMANS VIGAFRUIT S.L. i a la següent adreça de correu: vigafruit@vigafruit.com i Ref.: Protecció de Dades, 1) fotocopia DNI, 2) identificació suficient si ostenta la representació, tutela o curatela d’un menor, 3) explicació i objecte de la reclamació i 4)indicar domicili per a enviament de comunicacions, telf., correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostès en la major brevetat i abans de deu dies.

MENU

Vigafruit

-