INFORMACIÓ LEGAL DEL PORTAL WEB

El lloc web www.vigafruit.com (d’ara endavant el “Lloc web”) és propietat de GERMANSVIGAFRUIT C.B. (d’ara en endavant Vigafruit), CIF: B55338248, C/Camp Gurnau, no4, CP: 17005, Girona (Girona).

Atenció al Client, e-mail: vigafruit@vigafruit.com (d’ara endavant Responsable del Fitxer).

Vigafruit li dóna la benvinguda i li convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc web (d’ara endavant “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb l’establert en la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.vigafruit.com podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’objectiu que el Lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa www.vigafruit.com recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús intentarà ser solucionada contactant amb www.vigafruit.com a través del telèfon 972239162 o en l’adreça de correu electrònic: vigafruit@vigafruit.com.

1. OBJECTE

www.vigafruit.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (d’ara endavant “Política sobre Protecció de Dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’Usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-se www.vigafruit.com el dret a modificar-les a qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present lloc web. Així mateix, queda advertit que, en ocasions es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

És important, atenent a la recent normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica que li facilitem .També ha de saber que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació Bàsica sobre protecció de dades.

 • RESPONSABLE: GERMANS VIGAFRUIT SL, Cif: B55338248, C/Camp Gurnau, no4, CP: 17005 Girona (Girona). Atenció a l’Usuari, E-mail: vigafruit@vigafruit.com.
 • FINALITAT: Gestionar serveis o d’una altra índole relacionats amb el nostre objecte social per part de clients, proveïdors, sol·licitants o persones de contacte.
 • LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat, relació de negoci i/o contractual.
 • BASE LEGAL:
  Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dadespersonals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARC d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, així com el dret al bloqueig i portabilitat.
 • INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè a tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

2. SERVEIS

Vigafruit comercialitza a l’engròs fruites i verdures en els seus llocs de venda en Mercagirona (llocs 1, 2 i 3), oferint també el servei de distribució als seus clients (sector HORECA, supermercats, venda ambulant, etc.).

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa de cap manera l’inici d’una relació comercial amb Vigafruit. A més, Vigafruit es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en www.vigafruit.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

A la pàgina web podrà trobar per si és del seu interès els apartats o temes següents: història de l’empresa, productes que s’ofereixen, localització, contacte, notícies i accés a les nostres xarxes socials.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Les publicacions realitzades a la nostra pàgina web poden incloure enllaços a llocs web de tercers. Tals llocs tindran les polítiques de privadesa diferents dels establerts en el present document. Per la nostra banda, declinem tota responsabilitat pel compliment de les polítiques de privadesa dels llocs web de tercers, i recomanem a tots els usuaris que revisin les polítiques de privadesa d’aquests.

L’empresa no utilitza tècniques creuades de màrqueting, encara que ha de tenir-se en compte que tercers poden triar utilitzar el “widget” de l’empresa a la seva pròpia pàgina web. Un “widget” és una petita porció de codi que inserit en un lloc web de tercers dóna accés ràpid a alguna de les campanyes de www.vigafruit.com.

Seguretat

Vigafruit posarà tots els mitjans tècnics al seu abast per preservar les seves dades de caràcter personal que, de cap manera seran comunicades a tercers sense el seu previ consentiment. Els nostres arxius estan protegits conforme la LSSICE 34/2002, la Llei General de Telecomunicacions, i el recent Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades.

3. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència a www.vigafruit.com i Vigafruit com a responsable del fitxer donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de www.vigafruit.com i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a www.vigafruit.com de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen a l’Usuari cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.vigafruit.com o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. www.vigafruit.com és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright”, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.vigafruit.com l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable a cada moment; (II) les Condicions Generals del Lloc web; (III) la moral i bons costums generalment acceptades i (IV) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir al Llocweb.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web ja mantenir-los actualitzats a tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que a www.vigafruit.com o a tercers per la informació que faciliti.

A part de l’establert a l’apartat anterior, l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de www.vigafruit.com, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 5. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 6. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificades dels drets de www.vigafruit.com o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 7. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.
 8. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
  5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. vaig veure. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
  6. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a www.vigafruit.com o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
  7. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  8. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
  9. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la a tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a www.vigafruit.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.vigafruit.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se para www.vigafruit.com.

6. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle, el Lloc web de www.vigafruit.com així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de www.vigafruit.com.

www.vigafruit.com normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores www.vigafruit.com no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web: 1) no podran donar a entendre que www.vigafruit.com recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; 2) no podran falsejar la seva relació amb la web ni afirmar que aquesta ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de www.vigafruit.com; 3) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; 4) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal; 5) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc web, sense permetre que qui realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de www.vigafruit.com.

www.vigafruit.com podrà sol·licitar, a qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. www.vigafruit.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, www.vigafruit.com no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

7. RESPONSABILITATS

www.vigafruit.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines de www.vigafruit.com, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.vigafruit.com no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

www.vigafruit.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

www.vigafruit.com no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre uns altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de www.vigafruit.com.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres.
 3. Abús indegut o inadequat del Lloc web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de www.vigafruit.com es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.
 5. www.vigafruit.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web. Així mateix, www.vigafruit.com queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per www.vigafruit.com dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a www.vigafruit.com indemne a qualssevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar al www.vigafruit.com enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades ode qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc web

8. CODI DE CONDUCTA

Principis generals

www.vigafruit.com es compromet al fet que contingut dels serveis oferts no hauran de:

 1. Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
 2. Induir o incitar a actuar de forma il·legal.
 3. Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat,
  exageració, omissió o similars.
 4. Inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor, o a aprovecharse o explotar el estado de necesidad económica, laboral o personal del usuario llamante.
 5. Inducir o incitar a cualquier persona a involucrarse en prácticas peligrosas de riesgo, o que atenten contra la salud o el equilibrio psíquico.
 6. Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
 7. Contenir informació falsa o caduca.
 8. Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per la qual es recaptin.

9. DURADA I FI DEL SERVEI

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això www.vigafruit.com podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.vigafruit.com anunciarà la fi o la suspensió de la prestació del servei determinat.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, www.vigafruit.com no atorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o de comerç, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

www.vigafruit.com no serà responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei, si es deu a interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de comunicació, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Girona, excepte si alguna llei o tractat internacional actués com a llei especial.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

MENU

Vigafruit

-